Apakah proses menerima bayaran?

By on Jan 27, 2013 in |

60% ketika memulakan projek. Bakinya setelah projek disiapkan.